Hjemløshet

Da dyrevernorganisasjoner i Norge ikke har kapasitet til å hjelpe mer enn ca. 10 prosent av alle henvendelsene de får om hjemløse katter, oppfordrer vi i første omgang til at du selv jobber litt for å finne eieren/ny eier til katten du har funnet.
Hjemløse katter i Norge er et økende problem, og dyrevernorganisasjoner som har katten med i sine programmer jobber iherdig for at stat og kommuner kan være med å støtte forebyggende tiltak til dumpede og utstøtte katter. Pr. i dag gir de ingen støtte - dette i motsetning til mange andre land som har en lavere levestandard enn Norge. Derfor blir det nærmest håpløst å få plass til den hjemløse katten hos en dyrevernorganisasjon.

Tips til hva du bør gjøre

Søk etter opprinnelig eier: Annonser i din lokalavis, sett opp tydelige plakater i nærområdet, spør rundt i nabolaget, sett halsbånd med ditt telefonnummer på katten. Det er viktig at det i tillegg settes inn bilde med etterlysning på nettsiden vår, tapt/funnet eller annen søkeside for bortkomne katter. Ta kontakt med en dyrevernorganisasjon i ditt distrikt, mulig de har en slik side.

I Molde kan du få bilde og tekst om den hjemløse katten på baksiden av avisen gratis. Send mms til 2097 - start meldingen med mellomrom og din tekst, og legg til bilde. Du får kvittering om du har gjort det riktig. Send eventuelt mail til redaksjon@r-b.no om du ikke har bilde på mobilen.Ta kontakt med Dyrevernsnemda ( det offentlige ) for å registrere den hjemløse katten. Tlf: 06040. Du kommer da fram til Mattilsynet som setter deg over til ditt distrikt. Dette er veldig viktig at du gjør, at alle hjemløse katter blir registrert der er med å bidra til at det offentlige får registrert de store mørketallene, som igjen kan føre til at de endelig kan trå til med midler til forebyggende arbeid for de 90 prosent av hjemløse katter som yrevernorganisasjoner i Norge ikke har kapasitet til å hjelpe. Det eneste tilbudet Dyrevernsnemda/det offentlige har pr. i dag er avliving, som overhode ikke er holdbart i verdens rikeste land. Sammenlignet med mange andre velutviklete land er dette en ren u - landstilstand her i Norge.

Når du har registrert saken hos dem søker du etter ny eier via din lokalavis, henger opp lapper på nærbutikken eller spør dine venner og bekjente. Er du heldig å finner en ny eier, sørg for at katten blir kastrert/sterilisert så ikke nye kattunger blir født, hvert år i Norge blir nemlig over 40.000 kattunger avlivet, skutt, druknet eller dumpet fordi det ikke finnes nok hjem til dem. Det er en "overbefolkningskrise" av katter i Norge i dag, derfor ber vi deg vise sidesyn, og være med å bidra til at vi får ned disse triste tallene.

Hvis du har prøvd alt og likevel ikke har funnet en løsning kan du ta kontakt med oss eller din nærmeste dyrevernorganisasjon for videre hjelp. Køene er lange de fleste steder, så man må beregne seg på endel ventetid før man får plass.